EsileheleTootedTeenusedTugiPoodKontakt


 Tooted
  ReimoFIE
    Tootekirjeldus
    Ülevaade
    Registrid
    Arved
    Aruanded
    Moodulid
    Nõuded arvutile
    Demoversioon
    Hinnakiri
  ReimoSoft Varahaldus
  kilomeeter.com (sõidupäevikute koostamine)
  Epood.com
  EnvelOpeRator
  Töölähetuse aruanded
  Viiviste arvestus
  Muud programmid

Teenused

Tugi

Pood

Kontakt  Registrid

Registrid on andmevaramud, kuhu talletatakse kogu informatsioon arvetest, klientidest, hankijatest, lepingutest jne. Kõiki registreid saab valida kohe peale programmi avamist ning need on omavahel grupeeritud, et leida vajalikku kiirelt. Põhilise osa tööst programmiga moodustabki registrite sirvimine, kannete lisamine, vaatamine, muutmine ning kustutamine.

ReimoFIE versioon 4 baasversioon sisaldab üheksa põhiregistrit:

 • 1. Kanded (päevaraamat). Sinna talletatakse kõik raamatupidamise kanded:

 • Kanne

 • 2. Lepingud kõigi koostatud lepingute kirjeldamiseks;
 • 3. Lepingute liigid:

 • 4. Ettevõtete ja isiskute registrisse talletatakse kogu info klientide ja hankijate ning lepingupartnerite kohta;
 • 5. Oma andmed sisaldavad infot ettevõtja enda andmetest;
 • 6. Kulu liigid (ühtivad Maksuameti E-vormiga);
 • 7. Tulu liigid (ühtivad Maksuameti E-vormiga):

 • 8. Osalised tulud ettevõtluse vara müügist;
 • 9. Osalised kulud:

 • Kannete sisestamisel on võimalik märkida dokumendi osaline kuluks kandmine. Näiteks telefoniarvet sisestades märgime osaliseks kuluks "Telefon" ning sisestame kogu arve summa. Programm aga arvutab välja ettevõtluse kulu osa (näites 75%).
  Kui aasta alguses pole veel täpselt teada, millise protsendiga kulusid näidata, siis igal ajal saab protsente muuta - muutes osalise kulu registris protsendi suuruse, arvutab programm automaatselt ümber ka kõik sama osalist kulu kandvad kanded.

  Kui olete käibemaksukohustuslane, siis võimaldab programm arvestada ka käibemaksu kassapõhiselt, mis on Käibemaksuseaduse erisättena lubatud FIE-le alates maist 2004.


  KUID SEE EI OLE VEEL KÕIK!
  Tarkvara arvete moodul sisaldab veel kahte registrit - Müügiarved ja Laekumised. Kliki lingil "Loe edasi" et aimu saada, kui lihtne on kliendile arveid esitada - kasvõi otse programmist e-mailiga saates...

  Loe edasi-->      FIE Reimo Roosileht  •  (+372) 56 953854  •  info@reimosoft.comtooted | teenused | tugi | pood | kontakt